Autyzm i zespół Aspergera

Konsultacje i ocena rozwoju dziecka

Jeśli Jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka i obserwujesz u niego zachowania, które budzą Twoje wątpliwości możesz skonsultować je z naszym zespołem. Nie wystawiamy diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale pomagamy rodzicom rozeznać się w trudnościach dziecka i ukierunkować ich oddziaływania na wspomaganie rozwoju dziecka.  Aperte wspierało zespół badawczy Fundacji Synapsis i Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w realizacji projektu „Tworzenie przydatności polskich wersji narzędzi przeznaczonych do identyfikowania dzieci z problemami rozwojowymi”. Szkoliliśmy się w ramach programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”, realizowanego przez Fundację Synapsis.

 

Terapia

Nasza oferta skierowana jest dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

Im wcześniej podjęte są działania terapeutyczne skierowane na poprawę funkcjonowania dziecka, tym lepiej radzi sobie ono z wyzwaniami i trudnościami. W terapii autyzmu i zespołu Aspergera ważne jest dla nas objęcie wszechstronnym wsparciem całej rodziny dziecka. Oferujemy terapię indywidualną oraz grupową w ramach tzw. Treningów Umiejętności Społecznych. TUS to zajęcia prowadzone w małych grupach przez dwóch terapeutów, które maja na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, emocjonalnych (rozpoznawanie, rozróżnianie emocji, radzenie sobie z nimi itp.) oraz społecznych takich, jak współdziałanie, radzenie sobie z trudnościami w relacjach, rozwiązywanie konfliktów itp.. W ramach TUS, dla starszych dzieci, wprowadzane są także elementu treningu tożsamości.