Cennik

Dorośli i młodzież:

• Konsultacja psychologiczna: 70zł/60 min
• Terapia indywidualna: 60 zł/60 min
• Terapia rodzinna: 70 zł/60 min
• Terapia małżeńska, par: 70 zł/60 min
• Poradnictwo zawodowe dla młodzieży: 50 zł/60 min

 

Dzieci ( trudności nie wynikające z zaburzeń rozwoju):

• Konsultacja psychologiczna: 70 zł/60 min
• Terapia indywidualna psychologiczna: 60 zł/60 min
• Konsultacja logopedyczna: 70zł/60 min
• Terapia indywidualna logopedyczna: 60 zł/60 min
• Terapia pedagogiczna: 60 zł/60 minut
• Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne: cena uzależniona od ilości osób w grupie

 

Dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

• Pierwsza konsultacja z rodzicem: 50 zł/60 min
• Funkcjonalna ocena rozwoju przez zespół specjalistów( 3 spotkania+wydanie opinii): 300 zł*
• Terapia indywidualna (dziecko+jeden terapeuta): 60 zł/60 min
• Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych : cena uzależniona od ilości osób w grupie

 

Szkolenia i warsztaty:

• Ceny są ustalane indywidualnie z klientami.

*Funkcjonalna ocena rozwoju nie jest jednoznaczna z postawieniem diagnozy.