Dorośli

Pomoc psychologiczna jest skierowana do osób dorosłych w takich aspektach, jak:

  • Trudne sytuacje życiowe (np. choroba, żałoba, rozwód)
  • Kontrola i radzenie sobie z emocjami (lęk, złość, smutek)
  • Trudności w relacjach interpersonalnych
  • Obniżone poczucie własnej wartości
  • Zaburzenia depresyjne i nerwicowe
  • Poczucie samotności i bezradności
  • Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców
  • Wsparcie w radzeniu sobie ze skutkami zaburzeń rozwojowych dzieci

 

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Celem konsultacji jest określenie charakteru problemu klienta, zapoznanie się z trudnościami, z jakimi się zmaga, udzielenie niezbędnego wsparcia w zrozumieniu aktualnej sytuacji życiowej i udzielenie doraźnej pomocy psychologicznej .

Na podstawie wstępnej konsultacji można wskazać adekwatną do potrzeb formę pomocy. Konsultacja nie zobowiązuje klienta do podjęcia terapii.

 

TERAPIA

Cele i plan terapii ustalany jest indywidualnie, w oparciu o potrzeby i możliwości klienta. Terapia w Rozwojowniku zawsze opiera się na zasadzie relacji z klientem. Klient jest aktywnym partnerem w terapii. Celem terapii jest poradzenie sobie z określoną trudnością poprzez min. modyfikacje nieadekwatnych zachowań i zmianę przekonań.

Pomoc jest oferowana w formie spotkań indywidualnych, terapii małżeńskiej oraz rodzinnej.