Dorota Gackowska

Dorota Gackowska – nauczyciel – terapeuta dzieci z autyzmem, ukończyła studia magisterskie na kierunku nauczanie początkowe, studia podyplomowe kierunek surdopedagogika, kurs kwalifikacyjny – pedagogika opiekuńczo -wychowawcza, trzystopniowy kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem. Posiada certyfikat nauczyciela – terapeuty dzieci z autyzmem IWRD w Gdańsku. Uczestniczy  w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu min. szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych, diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP –R. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi dyfunkcjami, w tym od dziesięciu lat, z dziećmi  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.