Logopedia, diagnoza i terapia

Konsultacja i diagnoza logopedyczna

W trakcie konsultacji logopeda ocenia trudności dziecka i wstępnie ustala, wspólnie z rodzicami, cele i plan terapii. Diagnoza składa się miedzy innymi z wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka i sposobu komunikowania sie oraz badaniu mowy dziecka.

 

Terapia

Celem terapii logopedycznej jest:

  • usuwanie zaburzeń mowy (wady, jąkanie itp)
  • stymulowanie rozwoju mowy
  • doskonalenie mowy

Rodzic jest aktywnie włączany w proces terapeutyczny.