Marta Strugińska

Marta Strugińska, nauczyciel i terapeuta. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika rewalidacyjna (Uniwersytet Łódzki) oraz studia podyplomowe: logopedia z emisją głosu (Uniwersytet Łódzki), a następnie: neurologopedia (Uniwersytet Łódzki).  Prowadzi terapię logopedyczną dzieci z wadami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, a także trudnościami w przyjmowaniu pokarmu. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej, m.in. PECS (Picture Exchange Communication System).