Psychologia, konsultacje i terapia

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Celem konsultacji jest określenie charakteru problemu klienta, zapoznanie się z trudnościami, z jakimi się zmaga, udzielenie niezbędnego wsparcia w zrozumieniu aktualnej sytuacji życiowej i udzielenie doraźnej pomocy psychologicznej .

Na podstawie wstępnej konsultacji można wskazać adekwatną do potrzeb formę pomocy.

 

TERAPIA

Cele i plan terapii ustalany jest indywidualnie, w oparciu o potrzeby i możliwości dziecka, w porozumieniu z rodzicami. Efektywna terapia wymaga pracy z całą rodziną dziecka. W przypadku wielu trudności podejmujemy ścisłą współpracę z placówką, do której uczęszcza dziecko w celu wypracowań, jak najbardziej efektywnych oddziaływań terapeutycznych.

Terapia obejmuje pomoc dzieciom i młodzieży przejawiającym trudności wychowawcze oraz problemy emocjonalne takie, jak:

  • Trudności wynikające z zaburzeń rozwojowych
  • Zaburzenia emocjonalne i zachowania
  • Zaburzenia nastroju i lękowe
  • Trudności w relacjach z rówieśnikami
  • Trudne doświadczenia np. rozwód, strata
  • Obniżona samoocena
  • Radzenie sobie z wyzwaniami okresu dorastania
  • Trudności szkolne
  • Poradnictwo zawodowe dla młodzieży

Pomoc jest oferowana w formie spotkań indywidualnych lub grupowych.