Rozwojownik

Gabinet Psychologiczny Rozwojownik powstał, by wspierać osoby w drodze do osiągania pożądanych celów i osobistego rozwoju. W Rozwojowniku profesjonalną pomoc otrzymują zarówno dorośli, jak i dzieci oraz ich rodzice, poszukujący właściwych metod wychowawczych. Oddziaływania psychologiczne koncentrują się na szeroko pojętym rozwoju człowieka i kształtowaniu pożądanej samowiedzy i umiejętności. Klient jest osobą, która aktywnie uczestniczy w terapii i wyznacza cele. Wspólnie pracujemy nad, jak najbardziej optymalnym rozwiązaniem trudnej sytuacji. Staramy się, abyś znalazł tu zrozumienie, wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.