Sylwia Frydrysiak – Saczuk

Sylwia Frydrysiak-Saczuk, psycholog, szkolny doradca zawodowy. Ukończyła szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz kurs surdopedagogiki. Założycielka Rozwojownika. Od wielu lat pracuje z dziećmi, również z tymi o zaburzonym rozwoju oraz ich rodzinami, wspierając rodziców w budowaniu ich umiejętności wychowawczych. Pracuje także z dorosłymi, prowadząc terapie indywidualną oraz rodzinną. Ma doświadczenie w konstruowaniu i prowadzeniu warsztatów rozwijających umiejętności psychospołeczne. Współpracuje z instytucjami oświatowymi, szkoleniowymi oraz pozarządowymi. Swoją wiedzę i umiejętności podnosi nieustannie, poszukując różnych form samodoskonalenia się zawodowego i osobistego.