Szkolenia

W ramach współpracy z instytucjami oferujemy prowadzenie szkoleń i warsztatów:

Rozwój i wychowanie dziecka:

 • Rozpoznawanie i dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Trudne zachowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Rozwijanie zabawy u dziecka z autyzmem
 • Metoda małych kroków w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dziecka
 • Autystyczne dzieci-jak je zrozumieć i polubić?
 • Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówce szkolnej. Strategie pracy z uczniem.
 • Współpraca z rodziną dziecka z autyzmem

Umiejętności społeczne i kompetencje miękkie:

 • Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów
 • Warsztaty integracyjne rozwijające samopoznanie i współpracę w grupie
 • Efektywne zarządzanie czasem
 • Kreatywny handlowiec
 • Szkolenia z obszaru umiejętności kreatywnych: Trening Kreatywności, Metody Twórczego Myślenia, Kreatywność Strukturalna

Matematyka:

 • Metody Efektywnego Nauczania Matematyki