Terapia pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży.

Celem zajęć jest:

  • pomoc w nauce
  • doskonalenie umiejętności czytania i pisania
  • poprawa koncentracji
  • doskonalenie logicznego myślenia
  • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • usprawnienie orientacji przestrzennej

W trakcie terapii pedagogicznej pedagog udziela niezbędnego wsparcia rodzinie dziecka w radzeniu sobie z różnymi trudnościami szkolnymi, ale również wychowawczymi i rozwojowymi. W trakcie zajęć oddziaływania terapeutyczne skierowane są również na budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.