Trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, z trudnościami w relacjach, nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu z innymi, adaptacją do nowych sytuacji. Prowadzone są w małych grupach przez dwóch terapeutów.

Cele TUS to:

  • trening umiejętności społecznych
  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
  • praca nad przestrzeganiem zasad
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
  • odreagowanie napięć emocjonalnych
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 

W naszych Treningach Umiejętności Społecznych staramy się nie narzucać szablonów. Pragniemy, aby uczestnik zmniejszał swoje deficyty w zakresie kompetencji społecznych, jednak cenimy indywidualizm i specyfikę funkcjonowania każdego.