Warsztaty grupowe dla dzieci i młodzieży „Rozwijanki”

Jest to cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, których celem jest kształtowanie i wzmacnianie różnych umiejętności emocjonalnych, społecznych i komunikacyjnych. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie samopoznania oraz budowanie poczucia własnej wartości. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, stwarzających poczucie bezpieczeństwa. Grupy dobierane są profilowo, bierzemy pod uwagę wiek dziecka, ale także jego potrzeby, możliwości i trudności. Dzieci maja szansę, poprzez udział w różnych atrakcyjnych zabawach i zadaniach, budować wiarę we własne siły, nawiązywać właściwe relacje społeczne i komunikacyjne z innymi oraz stymulować swój ogólny rozwój poznawczy i emocjonalny.