Warsztaty umiejętności wychowania dla rodziców

„Wychowanie to pomaganie początkowo bezradnemu i nieświadomemu siebie dziecku, by stopniowo stawało się ono kimś, kto potrafi myśleć, kochać i pracować. Nic zatem dziwnego, że odpowiedzialne wychowanie wymaga wyjątkowych kompetencji, które bywają określane mianem geniuszu wychowawczego. Wychowankowie potrzebują nie tylko nauczycieli, ale też mistrzów i przyjaciół, którzy będą towarzyszyć im w drodze z miłością, a jednocześnie ze stanowczością”

Spotkania z rodzicami są cenne i ciekawe. Rodzice chcą dla swoich dzieci, jak najlepiej, stąd ich duże potrzeby dotyczące samodoskonalenia wychowawczego i rozwijania różnych kompetencji rodzicielskich.

Przykładowe propozycje spotkań z rodzicami:

  • Moja relacja z dzieckiem: rozpoznawanie uczuć w kontaktach z dzieckiem i radzenie sobie z nimi, budowanie więzi
  • Motywowanie dziecka do aktywności i współdziałania
  • Zabawa z dzieckiem w wieku przedszkolnym
  • Wspieranie dziecka z trudnościami w rozwoju
  • Wspieranie rozwoju mowy dziecka
  • Rozwiązywanie konfliktów rodzic-dziecko
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka
  • Ja-rodzic: doskonalenie własnego samopoznania w kontekście bycia w roli rodzica

O terminach warsztatów informujemy na bieżąco w aktualnościach. Zawsze jednak można zgłosić swoją chęć udziału w warsztatach tutaj:

W sytuacji stworzenia grupy warsztatowej będziemy się kontaktować z zainteresowanymi osobami.