Zespół

Sylwia
Frydrysiak – Saczuk
PsychologSylwia
Dorota
Gackowska
Nauczyciel – terapeutaDorota
Marta Strugińska
Logopeda, pedagoglogopeda